Kurbilsev bursları

Kurbilsev Burs Kriterleri;

Bir öğrencinin burs başvurusunda bulunabilmesi için hiçbir kurum veya kuruluştan burs, kredi veya maddi destek almıyor olması, derslerinde başarılı olması ve ailesinin ekonomik yönden dar gelirli olması gerekmektedir.


2007-2008 öğrenim yılında burs başvurusunda aranacak şartlar, Vakfımız her yıl olduğu gibi 2007-2008 öğrenim yılında, başarılı ve ihtiyaç sahibi ,üniversite öğrencilerine burs vermeye devam edecektir.Burs başvurularında tıp,eczacılık,gıda ve kimya  mühendisliği alanlarında eğitimini sürdüren öğrencilere öncelik verilecektir.Burs başvurusunda istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.Burs başvuruları 03.Eylül.2007 ile 18.Eylül.2007 tarihleri arasında bizzat ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılabilecektir.Postadaki gecikmeler vakfımızı hiç bir surette bağlamayacaktır.Başvuruların değerlendirilmesinden sonra vakıf merkezinde yapılacak mülakattan sonra burs almaya hak kazanan öğrenciler 03.Ekim.2007 tarihinde ilan edilecektir.

Burs başvurusunda aranan belgeler:

3)Ara sınıflar için notları gösterir belge

4)Nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi

4)İkametgah

5)Aile bireylerinin gelirlerini gösterir belge

(x) Burs almaya devam eden eski öğrenciler öğrenim belgesi ve başarı durumunu gösterir not çizelgesini sunacaklardır.

Burs Verilen Öğrenciler; 1993 ile 2005 yılları arasında çeşitli üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinden 45, Tıp Fakültelerinden 35, İşletme Fakültelerinden 20, Eğitim Fakültelerinden 17, Güzel Sanatlar Fakültelerinden 13, Bilgisayar Mühendisliği Fakültelerinden 9, Endüstri Mühendisliği Fakültelerinden 5, Makine Mühendisliği Fakültelerinden 4, Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültelerinden 7, İnşaat Mühendisliği Fakültelerinden 3, Hukuk Fakültelerinden 2, Kamu Yönetimi Bölümlerinden 2, Matematik Mühendisliği Fakültelerinden 1, Hemşirelik Meslek Yüksek Okullarından 1, Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1, İktisat Fakültelerinden 1, İstatistik Bölümlerinden 1, Gazetecilik Bölümlerinden 1, Tekstil Mühendisliği Fakültelerinden 1, İç Mimarlık Fakültelerinden 1, Maliye Bölümlerinden 1, Psikolojik Danışmanlık Fakültelerinden 1, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden 1, Yönetim Bilişim Sistemleri Fakültelerinden 1, çeşitli yüksek okullardan 6, ilkokullardan 2 olmak üzere toplam 182 öğrenci Vakıf tarafından karşılıksız burs verilerek okutulmuştur.

2006-2007 öğretim yılında; ise çeşitli üniversitelerin Tıp Fakültelerinden 23, İşletme Fakültelerinden 2, Bilgisayar Mühendisliği Fakültelerinden 2, Elektrik Mühendisliği Fakültelerinden 2, Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültelerinden 4, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden 1, Eczacılık Fakültelerinden 1, Hemşirelik Meslek Yüksekokullarından 1, Makine Mühendisliği Fakültelerinden 2, İnşaat Mühendisliği Fakültelerinden 2, Mimarlık Fakültelerinden 1, Kimya Mühendisliği Fakültelerinden 1, Eğitim Fakültelerinden 6, Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1, Yönetim Bilişim Sistemleri Y.O’dan 1, Biyoloji Bölümünden 1 olmak üzere toplam 51 öğrenciye burs verilmiştir.

Vakfın Mal Varlığı ve Gelirleri; Vakfın gelirleri kuruluş malvarlığını oluşturan değerlerin gelirlerinden, kişi ve şirketlerin yaptığı bağışlardan ve vakfın etkinliklerinden sağlanacak gelirlerden oluşmaktadır.