Onur Kurulu

   Vakfın danışma, planlama ve araştırma organı olup, vakfın amaç ve hizmet konularında araştırma ve incelemelerde bulunmak, Vakıf Başkanı ile Yönetim Kurulu’nun öneri ve dilekleri üzerinde çalışmalar yapmak, varacağı sonuçları Yönetim Kurulu’na sunmakla görevli ve yetkilidir. 13.06.2005 tarihinden beri Onur Kurulu, Prof. Dr. Bilge Şener, Prof. Dr. Ayşe Baysal, Prof. Dr. Faruk Bozoğlu, Prof. Dr. Cem Mat, Prof. Dr. Sacit Önen, Prof. Dr. Vecdet Tezcan, Beral Marda ve Serpil Yılmaz’dan oluşmaktadır.


Onur Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. BİLGE ŞENER (Onursal Mütevelli)
1953 yılında Malatya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1974 yılında birincilikle mezun oldu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı'nda Doktorasını tamamladı. Ankara Üniversitesi'nde 1981 yılında Doçent oldu.1982 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Farmakognozi Anabilim Dalı’nı kurmak üzere görevlendirildi. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Profesör oldu. 
1982-2002 yılları arasında Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanlığı, 
1982-1986 yılları arasında Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Başkanlığı, 
1987-1994 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve 1994-1997 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. 1982-1998 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde çeşitli komisyon üyeliklerini de icra eden Prof.Dr. Bilge Şener, 1986-1988 yılları arasında misafir öğretim üyesi olarak ABD-The Pennsylvania State University-Kimya Bölümünde araştırmalar yaptı. Ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşların üyesi olan araştırıcı, 2001 yılında IUPAC- Subcommittee on Biomolecular Chemistry ve Division Committee of Organic and Biomolecular Chemistry üyeliklerine seçildi. Biyoaktif bileşiklerin tespiti ve doğal madde kimyası alanında 7 kitap, 75 bölüm, 114’u ulusal, 283’ü uluslararası dergilerde yayımlanan 397 makale yazarı olan Prof. Dr. Bilge Şener, değişik ülkelere 48 konferans vermek ve uluslararası kongrelerde 288 bildiri sunmak üzere davet edilmiştir. 2001 ve 2006 yıllarında iki uluslar arası kongre serilerinden birer tanesini ülkemizde organize etmiştir.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan 21 ödül almıştır. Yönetiminde 5 Doktora ve 8 Yüksek Lisans tezi tamamlanan Prof.Dr. Bilge Şener, Karachi Üniversitesi’nde 16 Doktora tezinin tamamlanmasına katkıda bulunmuş ve kendisine Fahri Profesör payesi verilmiştir. Bugüne kadar 22 si Üniversite Araştırma Fonları, 10’u TÜBİTAK ve 3 ü NATO, 3 ’ü IUPAC, 1’i NSF, ve 1’ i AB-Sokrates programından desteklenen toplam 45 projede yönetici olarak çalışmıştır.Sağlık Bakanlığı’nda 1985-1990 yılları arasında Bitkisel İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu üyesi,1993-2002 yılları arasında İlaç Ruhsatlandırma Danısma Komisyonu üyesi ve 1999-2002 yılları arasında Ara Ürün Komisyonu Başkanı olarak Bitkisel ilaç, Nutrasötik ve Kozmesötiklerin ruhsatlandırılması ile ilgili olarak çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Bilge Şener, halen Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nda yarı zamanlı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

E-mail adresi: bilgesen@gazi.edu.tr ; bilge.sener@tr.net

http://w3.gazi.edu.tr/web/bilgesen/

Prof. Dr. Z. SACİT ÖNEN
1950 yılında Balıkesir' de doğdu. 1972 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi-Maliye Bölümü' nden mezun oldu. 1974 yılında Fransa-Bordeaux-I Üniversitesi' nde Vergi Hukuku ve Mali İktisat Dalı' nda Master eğitimini, 1977 yılında da aynı dalda Doktorasını "Trés Honorable" derecesi ile tamamladı. 1982 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü' nde Doçent oldu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye ve Vergi Hukuku Enstitüsü Müdürü, 1982-1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi Maliye Yüksek Okulu Müdürü ve 1988 yılında profesör oldu. 1991-1996 yılları arasında Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Senatör olarak görev yaptı. 1995-2005 yılları arasında Kurucu üyesi olduğu Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi' nde, Ekonomi ve Maliye Bölümü Başkanlığı, Fakülte Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi olarak idarecilik görevleri yanında eğitim ve araştırma faaliyetlerini de sürdürdü. 1992 yılından beri Yeminli Mali Müşavir olan Prof.Dr. Z. Sacit ÖNEN, halen Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi ve KKTC Orta Doğu Teknik Üniv. Denetleme Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

BERAL MADRA
1942' de doğdu. 1984-1990 yılları arasında Galeri BM' nin ve 1990' dan bu yana BM Çağdaş Sanat Merkezi' nin kurucu ve yöneticisidir. 1987 ve 1989 yıllarında İstanbul Bienalleri Koordinatörü, 43., 45., 49. ve 50. Venedik Binallerinin sergi yapımcısı, 47. Venedik Bienali’nde Modernities and Memories-Recent Works from the İslamic World sergisi yardımcı küratörü, 1984’ten bu yana 50 yerli ve uluslar arası sanatçının kişisel sergisinin yapımcısı, 25 uluslar arası grup sergisinin yapımcısı olarak görev yapmıştır. 1997-2000 yılları arasında Borusan Sanat Galerisi danışmanlığı ve küratörlüğü, 1999-2002 yılları arasında WestLB Binasında 5 uluslar arası sergi küratörlüğü, 2000 Diyarbakır Sanat Merkezi Danışmanlığı ve sergi küratörlüğü yapmıştır. 1995' ten bu yana Berlin Senatosu İstanbul Bursu temsilciliğini yürütmektedir. 1998-2002 yılları arasında YTÜ' de Sanat ve Tasarım Fakültesi' nde sanat yöneticiliği dersi verdi. 2003’de Uluslar arası Eleştirmenler Derneği' nin kurucusu ve başkanı oldu. Anadolu Kültür A.Ş. kurucu üyesi, Avrupa Kültür Derneği ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı üyesidir.

 

Prof. Dr. AYŞE BAYSAL
1930 yılında Karaman' da doğdu. Yükseköğrenimini Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Mesleki Eğitim Fakültesi' nde tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini ABD' nde burslu olarak tamamladı. 1970' de Doçent, 1976' da profesör oldu. 1966 yılında öğretim görevlisi olarak başlayıp yönetici ve eğitimci olarak sürdürdüğü görevinden 1997' de emekli oldu. Çeşitli kamu ve özel kuruluşların düzenlediği seminer, konferans ve kongrelere konuşmacı olarak katıldı. Medya aracılığıyla halkın doğru beslenme konusunda bilinçlenmesine katkı sağladı. Halen, 1972' de yayın hayatına başlayan Beslenme ve Diyet Dergisi’nin editörlüğünü yapmaktadır. 

 Prof. Dr. M. CEM MAT
1954' de İstanbul’da doğdu. 1977 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi' nden mezun oldu. 1985 yılında Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı oldu. 1987 yılında Yardımcı Doçent, 1988 yılında Doçent, 1994 yılında Profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı' nda çalışmaktadır. 1997 yılında Tübitak ödülü, 2002 yılında da Sedat Simavi ödülünü kazanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
Prof. Dr. T. FARUK BOZOĞLU

1950 yılında Ankara' da doğdu. Orta Öğrenimini Vefa Lisesi' nde, Lise Eğitimini Ankara Fen Lisesi' nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden 1973 yılında mezun olduktan sonra, 1977 yılında ODTÜ' de Kimya yüksek lisansını, 1982 yılında North Carolina State University' de doktorasını tamamladı. Halen ODTÜ Gıda Mühendisliği Fakültesi' nde öğretim üyesi ve ODTÜ Spor Kulübü Başkanı olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilgisine sahiptir. 

 

Prof. Dr. VECDET TEZCAN
İstanbul' da doğdu. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi' nde, yükseköğrenimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi' nde tamamladı. 1988 yılında İç Hastalıkları Profesörü unvanını aldı. 1971 yılından beri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürmektedir. İç hastalıkları ve geriatri uzmanıdır.
SERPİL YILMAZ
1960 yılında doğdu. 1984 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü' nden mezun oldu. Aynı yıl Güneş Gazetesi' nin ekonomi muhabiri olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında Tan Gazetesi' nin Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. 1991 yılında Milliyet Gazetesi’nde yazmaya başladı. 1994-2000 yılları arasında Sabah Gazetesi' nde yazar olarak, 2000 yılında Demirbank' ta Danışman olarak görev yaptı. 2000 yılından bu yana Milliyet Gazetesi' nde yazar olarak görev yapmaktadır